bijeenkomsten voor gebed en meditatie

In Nijmegen worden bij verschillende mensen thuis, bijeenkomsten gehouden voor gebed en meditatie. We nodigen vrienden en kennissen uit om korte teksten te overdenken uit de Bahá’í-geschriften en andere Heilige Boeken. De bijeenkomsten zijn informeel. Er zijn geen rituelen en niemand heeft een speciale rol. Het Woord van God is onze wegwijzer en iedereen is vrij om uiting te geven aan zijn gedachten.

De kracht van het Woord

De Woorden van Profeten hebben de kracht om volkeren te verbroederen en ze zijn een leidraad voor miljoenen mensen. We beschouwen de Stichters van wereldgodsdiensten – zoals Mozes, Jezus, Boeddha, Mohammed en Bahá’u’lláh – als Universele Opvoeders. In ieder tijdperk hebben Hun leringen bijgedragen tot de vooruitgang van de beschaving.

Iedereen is welkom

De huiskamerbijeenkomsten zijn open voor iedereen. Een van de deelnemers vertelt: ‘Ik vind de bijeenkomsten zeer inspirerend. De teksten die we bestuderen wekken het goede in mensen op en geven ons steeds stof tot nadenken.’

Dit is een uitspraak van Bahá’u’lláh.

Er kan geen enkele twijfel over bestaan dat alle mensen ter wereld, tot welk ras of welke godsdienst zij ook behoren, hun bezieling putten uit één hemelse Bron en de onderdanen zijn van één God.”

U kunt hier klikken om een programma te bekijken.

Wilt u meer weten? Vraag informatie aan
Interview Charles Hamburger
‘Huis van de Weezenhof’