leerkringen

De laatste jaren loopt er van alles uit de hand in de wereld. Klimaatsverandering. Verspilling. De kloof tussen arm en rijk. Het lijkt erop alsof we met z’n allen de juiste maat zijn kwijtgeraakt. De leringen van Bahá’u’lláh bieden uitzicht op een meer harmonieuze en rechtvaardige wereld.

Klik om het boek te downloaden

Een wereldwijd educatief proces.

In de afgelopen jaren heeft het ‘Ruhi Instituut’ in Colombia een reeks cursussen ontwikkeld die ons helpt om de visie van Bahá’u’lláh in praktijk te brengen. Ze gaan over het vrijmaken van de kracht van jeugd en jongeren, de rol van Profeten en Hun invloed op het menselijk denken en over een nieuwe manier van samenwerking. Iedereen is van harte welkom om deze cursussen te volgen.

Wat is een leerkring?

Een leerkring bestaat uit maximaal twaalf personen met een begeleider. Boek 1 van het Ruhi Instituut heeft als titel ‘Bespiegelingen over het Leven van de Geest’. We leren dat de menselijke ziel een geestelijke werkelijkheid is die zich na de dood blijft ontwikkelen. We denken na over de kracht van gebed en meditatie en we stellen ons de vraag waarom ‘waarheidsliefde de basis is van alle menselijke deugden.’

We staan stil bij deze uitspraak van Bahá’u’lláh:

‘Een aangename spraak is de magneet van ’s mensen hart. Ze is het brood van de geest, ze geeft betekenis aan de woorden, ze is de bron van het licht van wijsheid en begrip.’

Wilt u meer weten? Vraag informatie aan