kinderklassen

Ons land heeft kinderen veel te bieden. We hebben een uitstekend onderwijssysteem en de meeste kinderen groeien op in een veilige omgeving. Vrijwel iedereen krijgt de mogelijkheid om deel te nemen aan de arbeidsmarkt.

Bahá’í-gemeenschappen bouwen aan een nieuwe samenleving

Volgens de bahá’í-visie is het ook nodig om kinderen te helpen, geestelijke eigenschappen te ontwikkelen. De toekomstige samenleving kan alleen floreren als mensen er naar streven rechtvaardig te zijn en zich dienstbaar maken voor het welzijn van de gemeenschap.

Ontwikkeling op alle niveaus

Op talrijke plaatsen in de wereld organiseren bahá’í-gemeenschappen en hun vrienden, klassen voor kinderen tussen 6 en 11 jaar. We vertellen verhalen over het leven van ‘Abdu’l-Bahá, de oudste zoon van Bahá’u’lláh. Hij is een voorbeeld voor iedereen. De verhalen gaan over vrijgevigheid, vertrouwen, eerlijk zijn, volharding en dankbaarheid. We reflecteren met de kinderen, zijn creatief, zingen liedjes en doen dramaspelletjes om de eigenschappen te verinnerlijken. De kinderen leren een gebed en paar eenvoudige teksten uit de Bahá’í-geschriften.

Klik op de afbeelding

Mayca en Laila zeggen een gebed dat ze in de kinderklas hebben geleerd.

De klassen worden begeleid door mensen die hiervoor een training hebben gevolgd. Iedereen die hart heeft voor kinderen kan daaraan meedoen en een steentje bijdragen aan de vorming van kinderen.

Wilt u meer weten? Vraag informatie aan